All
Remote
Warszawa
Kraków
Wrocław
Poznań
Trójmiasto
Łódź
Katowice
All
Senior
Mid
Junior
Intern
All
Java
JS
Testers
Mobile
PHP
.Net
Ruby
C
Python
Scala
Big Data
UX/UI
PM
DevOps
Other
#Linux
#Docker
#Kubernetes
Novomatic Technologies Poland
DevOps Engineer7500 - 15000 PLNpermanent
Novomatic Technologies Poland Krakowska 368, Zabierzów7 days ago
Mid
permanent
>300
ulica Krakowska 368, Zabierzów

Co będziesz robić?

 • Analizować oraz implementować rozwiązania devops dla zwiększenia poziomu wydajności systemów webowych
 • Wspierać zespoły projektowe w konfiguracji środowisk developerskich oraz procesów CI/CD
 • Monitorować dostępność systemów oraz ich wydajność

Co musisz umieć:

 • Administrować systemami z rodziny Linux
 • Używać narzędzi do automatyzacji: Ansible, Puppet, Chef, Helm, itd., znajomość Python, GOLang będzie Twoim atutem
 • Korzystać z narzędzi do wirtualizacji i konteneryzacji: Kubernetes, Docker Swarm, KVM, VMware
 • Projektować rozwiązania w oparciu o dobre praktyki z obszaru IaC
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:

 • Wiedza z zakresu usług i protokołów sieciowych: DNS, DHCP, iptable
 • Znajomość technologii serwerów WWW: HAproxy, Nginx, Tomcat; mile widziane doświadczenie z load-balancing, reverse proxy
 • Doświadczenie z stosem Elastic, Logstash, Kibana
 • Znajomość systemów monitoriujących: Nagios, Sensu, Prometheus, Telegraf, InfluxDB, Grafana
 • Znajomość od strony administracyjnej rozwiązań bazodanowych zarówno SQL jak i noSQL: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, CoachDB
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi CI/CD takich jak: Jenkins, GoCD, GitLab CI/CD, Nexus, Artifactory


Ansible,VMware,Nginx,Kibana,SQL,Jenkins
Mid
Good to know
The most appreciated CV type is pdf. Avoid using a nickname, provide your full name instead.